Thứ Sáu, 25 tháng 1, 2013

Thẩm thấu làm kín - DICHTOL WTF Macro1546


Thẩm thấu làm kín - DICHTOL WTF Macro1546

  • Ứng dụng đa dạng 
  • Thẩm thấu tại chỗ
  • Gia tăng tính năng bề mặt 
  • Bảo vệ chống ăn mòn tạm thời
  • Chịu hóa chất tốt, chịu nhiệt và chịu tác động cơ học
Cách dùng:
Ngâm / Quét / Tiêm
Thời gian ngâm:
6 – 40 phút
Thời gian khô mặt:
6 phút
Độ dày bề mặt:
8 µm
Thời gian lưu hóa:
24 – 48 giờ
Kích thước khuyết tật:
0.1 – 0.5mm
Chịu nhiệt liên tục:
- 40 – 300oC
Chịu nhiệt gián đoạn:
- 40 – 450oC
Áp suất:
đến 300 bar

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Facebook Chat